Belastingvoordeel

Ook voor ons belastingvoordeel anbi_logo_24

ANBI
De Belastingdienst heeft Stichting  Lisaya Aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende INSTELLINGEN).

Giften aan Stichting Lisaya zijn daardoor aftrekbaar (uiteraard binnen de daarvoor geldende Regels).
Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Bovendien goede doelen die onder de zogenaamde ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende INSTELLINGEN) vallen, betalen geen belasting over de gelden die zij krijgen via schenking. Stichting  Lisaya valt onder deze regeling.

Het geld dat  jij schenkt, gaat dus belastingvrij naar de Stichting Lisaya en komt daarmee volledig ten goede van ons werk.

ANBI INFO

ANBI informatie

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI, gelden speciale belastingregels. Dit keuringssysteem houdt per 1 januari 2014 tevens in dat de ANBI gegevens vermeld moeten worden op de website. Stichting Lisaya is een ANBI en daardoor zijn giften aftrekbaar boven de drempel. Voor periodieke giften geldt de drempel niet. Daarvoor was vroeger een notariële akte nodig waarin een jaarlijkse gift wordt toegezegd. Nieuw per 1 januari 2014 is dat deze akte ook zonder notaris, dus met de ANBI kan worden geregeld.Link, informatie belastingdienst. De secretaris van Stichting Lisaya heeft verdere informatie.

ANBI gegevens

Naam Stichting Lisaya

Kamer van Koophandel 17203558

Bank NL38RABO0119817942

Fiscaalnummer 8177.15.071

Adres Hertog Arnoldstraat 61 5331 XG Kerkdriel t.n.v. Secretariaat stichting Lisaya

Doelstelling Hulp bieden aan groepen mensen in India op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Beleidsplan Via lezingen, nieuwskrant en andere contacten wordt sponsorgeld verkregen, zowel van particulieren als van stichtingen en andere organisaties. Het besluit over donaties wordt door de stichting in Nederland genomen. Tijdens jaarlijkse bezoeken wordt in overleg met contactpersonen in Puttaparthi nader advies gevraagd. Daarna worden de donaties verstrekt. Tevens wordt daarbij de besteding van de gelden gecontroleerd en worden de projecten geëvalueerd.

Bestuur
Voorzitter :Cor van Santen
Secretaris :Antoinette de Graauw
Penningmeester :Thea van Eeuwijk

Beloningsbeleid Aan de bestuurders wordt geen beloning of vacatievergoeding verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten Projecten overzicht lees meer op de www.stichtinglisaya.nl

Toelichting

Bij baten en lasten: Vanaf de oprichting 2007 zijn er geen medewerkers in loondienst. Bij Vermogen: De donaties worden over het gehele jaar ontvangen. De projecten worden voornamelijk in januari en december betaald.

Facebook Stichting Lisaya