financieel jaarverslag 2017

Inkomsten                                             Kosten
Januari     € 80,00 Donatie’s              € -1.000,00   school schilderen
Januari      € 30,13 Rente                    € -41,44    Bankkosten
Februari    € 55,00 Donatie’s             € -51,90 Foto’s
Februari    € -28,05                              € -79,95 Bankkosten
Maart          € 250,00 Donatie’s          € -26,56  Webmaster
April            € 860,00 Donatie’s
Mei              € 1.320,00 Donatie’s        € -10,93 Action
Mei                                                           € -54,61 Schaapherderfeest
Mei                                                           € -263,04 visa India
Mei                                                           € -59,32  Bankkosten
Juni             € 595,00 Donatie’s           € -27,05 Delkant
Juni                                                          € -200,00 weeshuis ruth
Juni                                                          € -500,00 India
Juni              € 754,30 Delkant
Juni              € 375,30 markt                 € -727,05
Juli                € 560,00 Donatie’s
Augustus      € 305,00 Donatie’s           € -67,65 Bankkosten
Augustus                                                     € -6,75  Readshop
September    € 55,00 Donatie’s              € -2.000,00 waterzuivering
Oktober         € 3.000,00 Kringloop      € -2.000,00 School schilderen
Oktober         € 70,00 Donatie’s             € -600,00  India
November     € 245,00 Donatie’s          € -500,00 Ranga

November                                                  € -170,00  Visa India
December      € 185,00 Donatie’s
December      € 550,00 India

————————————————————————-

Inkomsten                          Uitgaven        Toe en afname
€ 9.289,73                          € -7.681,70    € 1.608,03

Rekening nl38rabo 0119817942
1-1-2017          € 305,71
31-12-2017    € 883,61
toename         € 532,09

Spaarrek nl42rsabo1092739122
1-1-2017          € 18.579,63
31-12-2017     € 19.609,76
toename         € 1.030,13

kasverschil € 45,81

Facebook Stichting Lisaya