Zwijsenschool nieuwsbrief vrijdag 22 mei 2015

Vastenactie stichting Lisaya

Allereerst willen wij,namens Stichting Lisaya, alle kinderen en hun ouders heel erg bedanken voor de gulle gift die wij hebben mogen ontvangen. We zijn heel erg blij dat we deel uit mochten maken van de Vastenactie! Bij toeval kregen we in de week dat we van jullie te horen kregen dat we mee mochten doen, ook een verzoek binnen van onze contactpersoon in India. Hij vroeg ons of we financieel konden helpen omdat de pomp bij de school stuk was. Zijn vraag was om 17,000 Indiase Roepie te doneren ( ongeveer €

230,- ) Natuurlijk wilden we dat, dat is ons doel, de kinderen daar op school helpen. Hoe mooi is het nu, dat onze eigen school in Kerkdriel, onze school in India kan helpen, de kinderen hier helpen de kinderen daar! Om jullie een idee te geven heb ik een foto bijgevoegd van de pomp. Heel erg bedankt, ook namens alle kinderen van onze school in India! Namens Stichting Lisaya

2014 Waterpomp gesponsord door Stichting Lisaya

Vastenactieproject stukje uit de nieuwsbrief

Beste leerlingen, ouders en leerkrachten, Dank zij jullie is het ook dit jaar weer een geslaagde actie geworden met als voorlopig resultaat € 6194,36 waaronder de bijdrage van de Mgr. Zwijsenschool € 2191,19. Een compliment voor de kinderen en het team. Hierbij zijn nog niet inbegrepen de giften welke rechtstreeks aan de vastenactie zijn overgemaakt. Dit bedrag is medio september bekend. De Vastenactie draagt aan de opbrengst € 0,50 voor elke euro bij. Nogmaals bedankt ook namens Jan en Floor van Floja Foundation in Malawi die mede dank zij jullie, hun plannen om zonnepanelen aan te schaffen voor hun opvanghuis kunnen verwezenlijken. Wij hopen volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.

Met vriendelijke groet, Mov groep van de St. Martinuskerk: Maria de Groot, Bertie de Rouw, Riet Corten en Anneke van den Berg.

Facebook Stichting Lisaya