Author Archives: admin

Schaapshederfeest 2016

Stichting Lisaya wederom aanwezig op Schaapscheerdersfeest in Exloo

Schaapscheerdersfeest 2016 te Exloo is ieder jaar een gezellig evenement. Ondanks en dankzij het weer is het voor onze Stichting Lisaya ieder jaar een manier om onze gelden, voor ons werk, in India, binnen te halen. Mede dankzij de bezoekers Afbeeldingen de lokale middenstand, die onze Stichting een warm hart toedragen, hebben wij opbrengst van € 658 binnen gehaald. Wij dank u, het publiek, en de organisatie Dorpsbelangen daarvoor, en met name:

Exloo:
Kabouterland
Diner Cafe Bussemaker
Schutrups
Smukke
Bloemerie
Kapsalon De Pauw
Herberg Schoapendrift
Hubo
versbakkerij Van Veenen
Toby’s steakhouse
Exloerveen:
Huyskwekerij Popke
Drouwersmond
De Gulle Bourgondier
Stadskanaal:
Hartmann Bloemen
Valthe:
Groencentrum Boerma
Wereldwinkel Rosmalen.
De vele collega’sRefaya Ziekenhuis te Stadskanaal.

2015-10-21 verslag voltooiing waterput Darmashalla

Voltooiing waterput Darmashalla, een rustplaats voor mensen die een ziekteproces, CQ een
genezingsproces ondergaan in het Universitaire ziekenhuis gelegen tegenover dit mooie complex
opgezet door Sai Krrishna. Dit ziekenhuis wordt ook door doctoren gesteund die volledig onbetaald
hun specialisme uitvoeren. Ik heb het over hart, long, plastische, orthopedische en andere
specialisten. Hier worden dan ook de complexere operaties uitgevoerd. De mensen, die vaak van
heide en ver komen krijgen gratis consult en behandeling, maar moeten dit buiten het ziekenhuis
uitzieken. Vandaar dit mooie eveneens gedoneerde faciliteit. Ook hier hebben wij inzet en volharding
gezien en zijn het eens geworden om deze mooie publieke gelegenheid te ondersteunen.
Op het Darmashalla terrein is er sinds 3 maanden een volledige ingerichte tandartspraktijk geopend
met de nieuwste apparatuur, een mooie met rubberen vloer stal met witte dakpannen voor de
koeien, voor melk en kaas, met klassieke muziek, dit voor de Italiaanse kaasmakerij om zo weer
nieuwe fondsen aan te trekken. Tevens is er een dezelfde koeienstal als rusthuis ingericht, deze
koeien hoeven hier verder niets als hun leven slijten.
Feesten worden hier georganiseerd voor de rijken waarvan de gelden weer naar de Darmashalla
stromen, het feest en het eten worden door eigen personeel bereidt en voorbereidt Vaak spreek je
dan over honderden gasten. Een van die feesten hebben wij meegemaakt, als bestuur, en zien dat er
kwaliteit is, vreugde, en hartelijkheid, vooral als buitenlander wordt het gewaardeerd bij het feest
aanwezig te zijn wat voorspoed voor het bruidspaar betekend.
Jaarlijks geeft Sai Krishna 200 paren de gelegenheid om op de Darmashalla te trouwen, volledig
kosteloos. Zij krijgen ieder het gezamenlijke feest met familie en vrienden, en iedereen die wil
komen, een huishoudpakket, een fotoreportage en kleding om te trouwen. Iedereen die wil trouwen
mag zich aanmelden.
Elke week geeft Sai Krishna mensen de kans om donderdags te komen eten. 500 tot 600 mensen,
ongeacht hun afkomst of vervoer komen ze eten en binnen 3 uur zijn deze mensen weer weg. Geheel
gratis word dit verstrekt zonder enige veroordeling over de manier van komen en uiterlijk. Sai
Krishna zegt wie ben ik om daarover te oordelen, ik ken hun situatie niet. Wij onderstrepen dit
zonder enige oordeel.
Wij hebben aan deze man Sai Krishna en zijn medewerkers een vriend en goede adviseur gevonden.
Bereidt als altijd staat hij ons bij nu en in de toekomst. Deze man hebben wij nodig om voet te krijgen
en houden in India. Het land heeft het nodig net als vele andere landen. In deze streek beschouwen
de lokale mensen Nederland als een heilig land. Hier zijn wij trots op als mensen vragen, waar komen
jullie vandaan, dat mensen dank je wel zeggen, nice country, of ah holland. De stichting heeft in
Puttaparthy, de streek Andrah Pradesh een goede naam en zijn een geziene Stichting. Wij gaan door
met jullie hulp en donaties. Tot zover dit verslag

Het schaapsherderfeest in Exloo

schaapsherderfeest 2015

2014-06-07 schaapsherderfeest Exloo

2014-06

Bedankje week in week uit kerstmarkt

bedankt sponsors kerstmarkt

bedankt sponsors kerstmarkt

Opening school 2012

Reis verslag India 2012

Ons doel was van het gedoneerde geld voor de STICHTING LISAYA een school in Gangiredypalli te realiseren. Er zou een verdieping bovenop gezet worden. De onderste verdieping moest gerenoveerd worden en een toilettengroep geplaatst worden. Tevens werd er elektriciteit aangesloten en het speelgebied eromheen zou geëgaliseerd worden. Onze grote hulp en steun in het Lisaya project is Sai Krishna. Hij gaf ons groen licht in januari. Onder zijn begeleiding heeft de aannemer het werk gerealiseerd. Alvorens wij afreisden hadden we Sai Krishna bericht dat we met 6 personen bij de opening van de Zilla Parachad High School aanwezig zouden zijn. Leo en Thea en ambassadeur Elly en vriendin Bets (tevens zus van Thea ) en Kees en Marja. In India aangekomen werd de openingsdatum op 24 januari gezet en konden we nog wat punten op de i zetten om het feest te completeren. Sai Krishna heeft met de aannemer met de oplevering nog wat laatste details doorgenomen.
Hij had nu ruim de tijd om hooggeplaatste vertegenwoordigers van de gemeente, departement van onderwijs, de kranten en de hoofdmeester en leerkrachten uit te nodigen om de school feestelijk en ritueel te openen. Met onze grote vrienden Ranka en Seena, die al jaren met hart en ziel met ons meedenken en samenwerken zijn we voor de opening in actie gekomen.
We hebben bureautafels en stoelen besteld, zodat ze gemaakt en afgeleverd werden voor de openingsdatum. Een marmeren herdenkingstableau met de naam en het embleem werd uitgezocht en gemaakt. Gezien we nog geld over hadden werd de opdracht gegeven aan de aannemer om de oude school, waar de kleinere kinderen bleven, te schilderen aan de binnen en buitenkant in dezelfde gele kleur als van de vernieuwde school.
24 januari was geweldig! De flyers met onze namen erop als dank hingen bij de entree. Geslaagd!.Met allen die uitgenodigd waren werd de school ritueel en met veel speeches geopend. Dankbaar zien wij hoe de hulp van zo vele donateurs, ambassadeurs en welwillende helpers dit project professioneel en liefdevol hebben neergezet. De dag werd beëindigd en alle leerlingen kregen een maaltijd aangereikt en de genodigden werden in de leraren kamer getrakteerd.
Wij zijn 3 weken(altijd op eigen kosten) daar geweest. We zien dat de nood afgenomen is en dat de regering huisjes aan het bouwen is. Rijstprojecten worden alleen in hoogste noodzaak gedaan, dit zal per project worden bekeken.
Het bejaardenhuis ontving een rollator.
De (gratis ) naaischool voor vrouwen die binnen een half jaar een gecertificeerde opleiding kunnen behalen, kregen handwerk materialen, waar ze ook heel blij mee waren. Teven hadden we weer genoeg knuffels, verzorgingsproducten en kleding bij ons, die we in Gangiredypalli werden uitgedeeld.
Ons nieuwe project wordt gestimuleerd door de nieuwe vrouwelijke hoofdmeester. Zij ziet TOEKOMST voor de kinderen. BIJ DE JEUGD ZAL DE BEWUSTWORDING BEGINNEN De leerkrachten hebben een nieuwe leermethode gekregen: Elke schooldag wordt gestart met opbouwende en positieve woorden naar de leerlingen. En eenmaal in de week loopt de hoofdmeester het dorp in met de leerlingen om vuil te ruimen. In het dorp Gangireddypalli, waar hardwerkende boeren hun hoofd boven water houden willen we de hygiënische omstandigheden verbeteren, gezien niemand een toilet of wasplek heeft, buiten het meer. De hygiënische omstandigheden kunnen verbeterd worden, wanneer er midden in het dorp een sanitaire groep wordt gebouwd. Toekomstige projecten kunnen gerealiseerd worden door uw gulle gaven. ( Onze stichting valt onder de ANBI, waardoor donaties aftrekbaar zijn )
Bankrekeningnummer 119817942

162

13-12-2011 Stichting Lisaya bedankt ondernemers in week in week uit

Stichting Lisaya bedankt ondernemers
Wij, het bestuur, namens Stichting Lisaya, willen alle donateurs, waaronder velen middenstanders uit
de regio, bedanken voor hun giiften voor de kerstmarkt in Hunzehal, te Tweede Exloermond.
Met namen: Exloo, Diner Cafe Bussemaker, Kapsalon De Pauw, Tanksation Total, De Bloemerie,
Bakkerij v Veenen, huishoudzaak Geerts Exloerveen Kweker Popken Tweede Exloermond:
Handelsonderneming ’t Vossie, Bloemen F. de Jager, Alders bloemenkraam, Knutsel en kaootjes,
CGCards,Poppen/Berendokter, Nieuw Buinen: Nieuwe Ster Drouwersmond: De Gulle Boergondier
Odoorn: Sima Drogist. Stadskanaal: Hotel/rest ‘Raadhuis, Theater Geert Thijs, livera, Sinting Mode,
Mitra, Florale, Hunckemoller. Musselkanaal: Annies Plntenhoek, Schoenenhuis Dreth, boek/kantoor
Heuveln, salon v.d laan, boutique De Lingerie,Electroniqua, Biesjo, Luitjes juwelier, Heydekamp,
Blokker,c1ooo Haar, keurslager Wubs, De Rode Kreeft, Mitra, De Notenkraker, Alta Flex, Muller
verfzaak, Magreet haarstyle. Emmen: Burger King, Bandolera, Multivlaai, Okay Fashion, Top1toys,
Su Sardu, Villa Impress, Schuurman schoenen, Intersport, La Colino, Met namen bedanken wij ook
de redaktie van Week in Week uit, voor de plaatsing van dit bericht.

hoofdwacht Twee Steden ziekenhuis

Beste collega’s,
Ik wil jullie graag informeren over mijn werk in India. In 1997 ben ik voor de eerste keer naar India gegaan voor een reis naar mijzelf. Bewust worden van wie ik nog meer ben dan hoofdwacht in het Tweestedenziekenhuis.
Ga naar India en je komt je veroordelingen en je hoogmoed tegen, en je macht en je onmacht. De plaatselijke bevolking hebben me laten zien hoe ze leven en vaak overleven. Ieder jaar als wij er kwamen, en nog steeds, proberen wij zoveel mogelijk in te spelen op hun problematiek. Wij, mijn man en ik zijn hulp gaan bieden aan grote groepen , de laagste Kaste( bevolkingshiërarchie) , de laagste bevolkingsgroep die in tentenkampen wonen. Onze hulp bestond vooral uit voedselhulp, medische en mentale hulp.
Naast voedselhulp hebben wij jullie collega’s gevraagd voor knuffeltjes, die ik in grote getale heb mogen ontvangen, en kon uitdelen aan de vele kindjes. ’N groot succes. In de loop der jaren hebben wij veel geleerd. Hoe je door hun zelfbeeld te vergrote de rode draad “van je bent maar een bedelaar” kan laten zien en hopelijk tegelijkertijd te doorbreken. De kinderen zijn de toekomst en met een liefdevolle aai en een knuffel, eten en een school, proberen wij niet alleen er naar te kijken, maar ook met daadkracht hun te helpen.
In 2007 hebben wij de stichting Lisaya opgericht en gaan jaarlijks bestuurleden of ambassadeurs van de stichting naar India toe. In de loop der jaren hebben wij plaatselijke mensen ontmoet, die ons helpen zonder corruptie. “n belangrijke hulp is Sai Krishna, een projectontwikkelaar, die zelf ook hulp biedt via zijn eigen projecten. Deze projecten ondersteunen wij financieel, zoals een gaarkeuken waar de tentbewoners , waar wij al jaren contact mee hebben, 1 maal per week gratis een warme maaltijd krijgen. Wij helpen daar ongeveer 750 mensen mee. In groepen van 75 komen ze er eten, in een ruimte die tussendoor elke keer wordt schoongemaakt, en wordt aangeveegd. De kosten voor deze groep is 9000 rps (ruppies) en is omgerekend €160 tot € 170 afhankelijk van de koers.
De kinderen van de tentbewoners gaan ook naar de govermentschool en proberen dit te stimuleren. Vaak vinden ouders werk belangrijker en laten de kinderen werken. De school krijgt regelmatig extra schrijfmaterialen en schrijfborden (krijt). Dit gebeurt in Puttaparthi en omstreken.
Dit jaar zijn wij een nieuw project gestart met de bouw van een schooltje in Gangrireddypali. ’N dorp, waar boeren met elkaar hard en liefdevol werken om in hun primaire levensbehoefte te kunnen voorzien. Vanuit de stichting hebben wij hun bestaand schooltje, 2 leslokalen voor 186 leerlingen, voorzien van knutsel en handwerkmaterialen, gedoneerd, van de afdeling activiteitenbegeleiding, en van de kinderafdeling, van het Tweestedenziekenhuis. ’N Waar feest,om hun blijheid te zien, met al deze nieuwe mogelijkheden, in hun sombere wereldje. Tevens hebben wij een orgeltje gegeven, zodat de muziekleerkracht muziekles en zangles kan geven.
Het nieuwe project, wat momenteel wordt uitgewerkt, is de bouw van een nieuwe school. De projectontwikkelaar Sai Krishna, helpt ons en zorgt voor niet corrupte aannemers. Dit project gaat € 15000 euro kosten, de helft van het geld is al aanwezig. ’n schijntje van wat het hier kost in Nederland. Helaas zijn wij nog te klein en hopen via donaties hulp te kunnen blijven bieden en het project te kunnen realiseren.
Al ons werk is vrijwillig zo ook van de mensen daar ter plekke .De donaties worden daar voor de volle 100% eigenhandig ten volste benut. De reis en verblijfkosten zijn voor onze eigen rekening.
Voor informatie www.stichtinglisaya.nl
Voor vragen stichting.lisaya@gmail.com
Voor donaties rabobank nr. 119817942
Collegiale groeten Marja Greeve hoofdwacht Twee Steden ziekenhuis

Helende behandelingen voor stichting Lisaya

Helende behandelingen voor stichting Lisaya

Woensdag 20 t/m zaterdag 23 juli 2011 kunt u een afspraak maken voor een healing/reading in Tweede Exloermond. De vrijwillige bijdrage gaat naar Stichting Lisaya.

Even voorstellen: Ik ben Marja Greeve en in mijn werk als IC/CCU verpleegkundige werk ik tevens geïnspireerd door Meester Hilarion als alternatief therapeute. De helende werking via mijn handen/hart en woorden hebben gedurende 20 jaar vele mensen verlicht van pijnen en kwalen. Voordat ik in Tweede Exloermond kwam wonen deed ik dit werk in mijn praktijk in Brabant.
Tijdens mijn meditaties in India kwam ik in contact met tentbewoners aldaar en is de stichting Lisaya in 2007 gerealiseerd.
De stichting staat voor humanitaire hulp voor de allerarmste in de buurt van Puttaparthi in zuidelijk India. Via donaties en door op markten met het rad van fortuin te staan, ontvangen wij veel steun en zo ook op het schaapscheerderfeest.
Elk jaar gaat iemand van de stichting op eigen kosten naar dit gebied in India om het gedoneerde geld daar te spenderen aan voedsel, tenten, medische hulp en op het ogenblik zijn we een school aan het bouwen.
Om mensen in contact te brengen met mijn werkzaamheden geef ik nu de mogelijkheid om via een helende behandeling deze taak te belichten.

Marja Greeve Exloerkijl zuid 10 Tweede Exloermond.
www.lisaya.eu
www.stichtinglisaya.nl
Tel: 0626632563

Schaapscheerdersfeest 11-juni-2011

Afgelopen zaterdag mochten wij van vereniging dorpsbelangen te Exloo meedoen met een huurkraam om donatiesgelden binnen te halen voor onze stichting. Wij willen dan ook de middenstand bedanken die ons de velen mooie prijzen hebben gedoneerd. Wij hebben een bedrag van € 420 opgehaald. Wij willen de middenstanders bedanken uit
: Exloo: Vereniging Dorpsbelangen, Diner café Bussemaker, El Said Arabisch restaurant, hotel restaurant De Meulenhoek, Hubo Kort, Kabouterland, Bakkerij Van
Veenen, De Spar, De Smidse, Bebinghehoes , Geerts woninginrichting osthesselen: sauna De hesselerbrug. 2e Exloermond: Meta sieraden, C.G. Cards. Odoorn: Coop Supermarkt, Sima drogisterij schoonheidssalon.
Exloerveen: Popken kwekerij. Borger: Etos, Tom Ganzevoort,
Computershop, Vogelzang Electro, Drankencentrum, Sturing Optiek,
Toy1toys, Hampshire Inn restaurant, Hubo Blok, Bloemenzaak Eliza,
Ter Apel: Wonderwereld. Emmen: La Colina, G&W, Kaldi koffie&thee,
linilux, Schuurmans Schoenen, Rutiuals, Twinkle, Italiaans restaurant
Su Sardu, Douglass drogisterij, Ici Paris, De tuinen, Specsavers, Etos,
Burgerking (de Wingerd).
Musselkanaal: Henk ter Hoor, Luitjens juwelier, De
Notenkraker,Readshop,
Stadskanaal: G.Pathus. Valthermond, De Zonnebloem
Ook willen wij “Week in Week uit” bedanken voor de medewerking.

Facebook Stichting Lisaya